We are Love – Wij zijn Liefde

I received this text this morning after I was able to feel  someone’s emotions, at a distance. ( Someone I personally know and who is very dear to me)…

Dear one

Dry your tears
It is just a phase
Also this storm will pass
Never forget how deep you felt

Look at you now!
You are so powerful!
You survived it all
Feel the strength in your inner being

Give yourself the credits you deserve
You are so worthy!
Everything you had to face
It is just to let you evolve

Believe!
Believe that you are okay! Will be okay!
Stay with both feet grounded
And don’t criticize yourself no longer

Be as you are meant to be!
Give yourself space
Give yourself enough time
But always stay I the now

Embrace yourself
With self-love
Embrace yourself
With compassion

Never bring yourself down (anymore)!
Never doubt again
Never feel sorry for yourself
Never blame yourself or others

Just surrender to your path
Just surrender to your soul
Just surrender to your feelings
Just surrender to life (and universal plans)

Don’t give up now!
You came so far
There are no mountains anymore
Just (small) hiccups of life

Everything encounters
How you deal with life-issues
Come on, dry your tears and move on
It is all for the best

You will face reality
The more and the more
How your life should have been from the start
So belief, trust and surrender is essential!

We believe in you!
We always believed in you!
Just, dear one, believe in yourself!
Because time expires and so do you

Stay fiercely
Uptight in the storm(s)
Steadily grounded
And powerful as a rock

You are never, never alone!
We are there too!
Dry your tears and feel our presence
The presence of our beloved universe!

We embrace you in Love
We help you in Love
We guide you with Love
We are LOVE. And so are you!!!

B Engeltje


Deze tekst heb ik vanochtend ontvangen nadat ik in staat was iemand zijn emoties (iemand die ik persoonlijk ken en die me heel dierbaar is) op afstand te voelen…

GELIEFDE

Droog je tranen
Het is maar een fase
Ook deze storm zal voorbijgaan
Vergeet nooit hoe diep je je voelde

Kijk nu naar jou!
Je bent zo krachtig!
Je hebt het allemaal overleefd
Voel de kracht in je innerlijke wezen

Geef jezelf de credits die je verdient
Je bent zo waardig!
Alles waar je mee te maken kreeg
Het is gewoon om je te laten evolueren

Geloof!
Geloof dat het goed gaat! Het komt goed!
Blijf met beide benen geaard
En bekritiseer jezelf niet langer

Wees zoals je hoort te zijn!
Geef jezelf ruimte
Geef jezelf genoeg tijd
Maar blijf altijd in het nu

Omarm jezelf
Met zelfliefde
Omarm jezelf
Met medeleven

Breng jezelf nooit (meer) naar beneden!
Twijfel nooit meer
Heb nooit medelijden met jezelf
Geef jezelf of anderen nooit de schuld

Geef je gewoon over aan je pad
Geef je gewoon over aan je ziel
Geef je gewoon over aan je gevoelens
Geef je gewoon over aan het leven (en universele plannen)

Geef nu niet op!
Je kwam zo ver
Er zijn geen bergen meer
Gewoon (kleine) hikken van het leven

Alles kom je tegen
Hoe je omgaat met levensproblemen
Kom op, droog je tranen en ga verder
Het is allemaal voor het beste

Je zult de realiteit onder ogen zien
Steeds meer en meer
Hoe je leven vanaf het begin had moeten zijn
Dus geloof, vertrouwen en overgave is essentieel!

Wij geloven in jou!
We hebben altijd in jou geloofd!
Gewoon, geliefde, geloof in jezelf!
Omdat de tijd voorbij gaat en jij ook

Blijf fel
Gespannen in de storm(en)
Gestaag geaard
En krachtig als een rots

Je bent nooit, nooit alleen!
Wij zijn er ook!
Droog je tranen en voel onze aanwezigheid
De aanwezigheid van ons geliefd universum!

We omhelzen je in Liefde
Wij helpen je in Liefde
We begeleiden je met Liefde
Wij zijn Liefde. En zo ben jij!!!

B Engeltje