The source of Love – De bron van Liefde

Dear all,

More than a year I publish ‘my texts’ under the alias B Engeltje. I have decided, from now on, to publish everything under my real name Irmgard. A medium in training who channels and spread the words of Love through automatic writing.

Love, Irmgard


THE SOURCE OF LOVE

The abundance of Love
Love is always as it is
You have plenty of it in your soul
Never forget that!
The loving source
Is in all of us
Be aware of your loving potential
Before you ever lack yourself of Love

Try to reach that source of Love
Every single day again!
To feel the love. To just feel it
To spread Love
As love always has to be sown
Always has to be spread
But if you don’t know
Where you can find that source it’s a pity we must say

We are here to emphasize
That your source of Love
Lays in the center of your being
In the inner you. In your essence
Called the precious soul
That is an infinite source of Love
You just have to discover it
You just have to live it

A life without Love
Is as a cup of coffee without cup
It flows straight away
There is no gathering
Who holds all together
As your cup of Love
Your cadres of Love
Hold us all together

Love is what connects!!!
Connects dimensions!
Connects people!
Connects races!
Connects loved ones!
Connects every single being on earth!
Love is the consistent connected factor!

We just remain telling you
That LOVE IS ALL THERE IS
Be aware! Live in awareness!
Be conscious! Live in consciousness
Be alive! Live in joy, happiness and Love
Connect! And live that Love
From soul tot soul
From the deepest layers of your loving source
To the deepest layers of other souls
Isn’t that great? To have your own Love source?
Discover it! Go live it! And most of all Love it en spread it!

Irmgard


Beste allemaal,

Meer dan een jaar publiceer ik ‘mijn teksten’ onder het alias B Engeltje. Ik heb besloten om vanaf nu alles onder mijn echte naam Irmgard te publiceren. Een medium in opleiding die de woorden van Liefde channelt en door automatisch schrift verspreidt .

Een liefdevolle en happy dag gewenst!

Liefs, Irmgard


JOUW BRON VAN LIEFDE

De overvloed aan liefde
Liefde is altijd zoals het is
Je hebt er genoeg van in je ziel
Vergeet dat nooit!
De liefhebbende bron
Is in ieder van ons
Wees je bewust van je liefhebbende potentieel
Voordat je jezelf een gebrek aan Liefde mist

Probeer die bron van Liefde te bereiken
Elke dag opnieuw!
Om de Liefde te voelen. Om het gewoon te voelen
De Liefde te verspreiden
Zoals Liefde altijd gezaaid moet worden
Altijd moet worden verspreid
Maar als je niet weet
Waar je die bron kunt vinden, is dat jammer moeten we zeggen

We zijn hier om te benadrukken
Dat je bron van Liefde
In het centrum van je wezen ligt
In de innerlijke jij. In je essentie
Genaamd de kostbare ziel
Dat is een oneindige bron van Liefde
Je moet het gewoon ontdekken
Je moet het gewoon leven

Een leven zonder Liefde
Is als een kop koffie zonder kop
Het stroomt meteen
Er is geen verzameling
Wie houdt alles bij elkaar
Omdat je beker van Liefde
Jouw kaders van Liefde
Ons allemaal bij elkaar houdt

Liefde is wat verbindt!!!
Verbindt dimensies!
Verbindt mensen!
Verbindt rassen!
Verbindt geliefden!
Verbindt elk wezen op aarde!
Liefde is de consequent verbindende factor!

We blijven het je vertellen
Dat Liefde is alles wat er is
Ben bewust! Leef in bewustzijn!
Heb besef! Leef in bezinning!
Ben levend! Leef in vreugde, geluk en Liefde
Verbind! En leef die Liefde
Van ziel tot ziel
Van de diepste lagen van je liefhebbende bron
Naar de diepste lagen van andere zielen
Is dat niet geweldig? Om je eigen Liefdesbron te hebben?
Ontdek het! Ga het leven! En bovenal Love it en verspreid het!

Irmgard