Be, breath & surrender – Ben, adem & geef je over

Be
Breath
Surrender
To yourself
To the greater good
To the universe

Breath
Inhale and exhale
Feel alive!
Give meaning to your life
To your existence

Surrender
To the plan
Your uniqueness
To the divine will
As they know your plan and your path

Yourself
The biggest challenge
With all your dualities
Do your fear or do you Love?
Be courageous and choose wisely your path

The greater good
We souls are all connected
The energetical highways
Of our dimension crosses your dimension
Be aware to the greatness. To our world of wonders

The universe
Is unseen. Is unknown. Is unbelievable astonishing
Believe our words! It is far beyond your belief and expectations
Imagine and wonder. Surrender and be
Follow our leads. For the best. Your best

Love, Irmgard


BEN, ADEM & GEEF JE OVER

Ben
Adem
Geef je over
Aan jezelf
Aan het grote geheel
Het universum

Adem
Adem in, adem uit
Voel je levend!
Geef zin aan je leven
Aan je bestaan

Overgave
Aan het plan
Jouw uniciteit
Aan de goddelijke wil
Omdat ze je plan en je pad kennen

Jijzelf
De grootste uitdaging
Met al je dualiteiten
Heb je angst of heb je lief?
Wees moedig en kies verstandig je pad

Het grotere goed
Wij zielen zijn allemaal verbonden
De energetische snelwegen
Van onze dimensie kruist jullie dimensie
Let op de grootsheid. Van onze wereld van wonderen

Het universum
Is ongezien. Is onbekend. Het is ongelofelijk verbazingwekkend
Geloof onze woorden! Het gaat veel verder dan je geloof en verwachtingen
Stel je voor en vraag je af. Geef je over en wees
Volg onze aanwijzingen. Voor het beste. Jou beste

Liefs, Irmgard