Shine like a diamond! – Schitter als een diamant!

You are beautiful!
Really! You are a beauty
Made of stars
You have star shine in your body
You are made to SHINE!
That raw diamond deep inside
Only needs to be polished

You are magnificent!
Do you realize that?
You have unique gifts
Received by the universe
Are you aware you carry a diamond
In the depth of your being?

You are as good as you think you are!
You stick to your minds
Through evolution
You became the more and the more selfish
Driven by the mind and the ego
You lost your connection with your glowing inside!

You are made to blossom!
You are made to shine!
As stars and diamonds shine too
So we want you to sparkle!
And be as radiant as possible too!
Be that shining flower! Be that glowing star!

You are visible!
Yes, we see you. We see your inner
We see and notice your potential
Do you? Do you know you’re a being of LIGHT?
Do you realize you are a being of LOVE?
Do you actually know that you are made to shine???

Be aware!
Unfold your inner being and live that soul!
Glow, shine and sparkle!!!
Like a diamond! Like a star!
Wisdom comes always from the inside out
And you can only live your potential by an open heart

You are a magnificent being!
You came from stardust, you go to stardust
In between you may SHINE your potential
You may unfold your soul
With its many talents
Your diamond is there to live!

Shine your diamond!
As diamonds are beautiful
Diamonds must be sharpened
To become its huge glittering
When do you polish the essence of your being
In order to shine? In order to glitter?
That your LIGHT shines as radiant as possible???

Tell us, why don’t you want to shine?
Why don’t you unfold your own diamond?
Please explain us why you won’t sparkle like a star?
Why don’t you live your heart and soul?
Your true diamonds, stars of your being
As your ego is the contrary!

Set yourself free!
Set your inner free!
Unleash the true diamond to shine!
Unfold your heart to be aware of your soul!
It lays in its seat to be discovered
To be explored

You’re beautiful!
You’re great!
You’re magnificent!
You’re a diamond!
You’re a star!
In your own universe

Shine!
Sparkle!
Be radiant!
Blossom like a flower!
Unfold! Unfold that heart and soul!
BE as you supposed to be!!!

Love, Irmgard


SCHITTER ALS EEN DIAMANT!

Je bent mooi!
Werkelijk! Je bent een schoonheid
Gemaakt van sterren
Je hebt ster schittering in je lichaam
Je bent gemaakt om te SCHITTEREN!
Die ruwe diamant diep vanbinnen
Moet alleen gepolijst worden

Je bent geweldig!
Besef je dat?
Je hebt unieke talenten
Ontvangen door het universum
Ben je bewust dat je een diamant draagt?
In de diepte van je wezen?

Je bent zo goed als je denkt dat je bent!
Jullie blijven bij jullie minds
Door evolutie
Werd je meer en meer zelfzuchtig
Gedreven door de mind en het ego
Je hebt je verbinding met je hartstochtelijke binnenkant verloren!

Je bent gemaakt om te bloeien!
Je bent gemaakt om te schitteren!
Zoals sterren en diamanten ook schijnen
Dus we willen dat je schittert!
En ben ook zo stralend mogelijk!
Wees die schitterende bloem! Wees die schitterende ster!

Je bent zichtbaar!
Ja, we zien je. We zien je innerlijk
We zien en zien je mogelijkheden
Doe jij? Weet je dat je een wezen van LICHT bent?
Realiseer je je dat je een wezen van LIEFDE bent?
Weet je eigenlijk dat je gemaakt bent om te schitteren???

ben bewust!
Ontvouw je innerlijke wezen en leef die ziel!
Gloei, schijn en schitter!!!
Als een diamant! Als een ster!
Wijsheid komt altijd van binnen naar buiten
En je kunt alleen je potentieel leven door een open hart

Je bent een magnifiek wezen!
Je kwam uit sterrenstof, je gaat naar sterrenstof
Daartussen mag je je potentieel SCHIJNEN
Je mag je ziel ontvouwen
Met zijn vele talenten
Je diamant is er om te leven!

Schitter je diamant!
Omdat diamanten mooi zijn
Diamanten moeten worden geslepen
Om zijn enorme glinstering te krijgen
Wanneer poets je de essentie van je wezen op
Om te schijnen? Om te schitteren?
Dat je LICHT zo stralend mogelijk schijnt???

Vertel ons, waarom wil je niet schijnen?
Waarom ontvouw je je eigen diamant niet?
Leg ons alsjeblieft uit waarom je niet als een ster wilt schitteren?
Waarom leef je niet met je hart en ziel?
Jullie echte diamanten, sterren van je wezen
Omdat je ego het tegenovergestelde is!

Maak jezelf vrij!
Maak je innerlijk vrij!
Laat de ware diamant glanzen!
Ontvouw je hart om je bewust te zijn van je ziel!
Het ligt op zijn zetel om ontdekt te worden
Om te worden onderzocht

Je bent mooi!
Je bent geweldig!
Je bent prachtig!
Je bent een diamant!
Je bent een ster!
In je eigen universum

Schijn!
Fonkel!
Wees stralend!
Bloei als een bloem!
Ontvouw! Ontvouw die hart en ziel!
WEES zoals je hoort te zijn!!!

Liefs, Irmgard