Your sweet heart – Je geliefde hart

Your heart
Is your sweet heart
Your sweetheart

Never underestimate
The joy of an open heart

Never underestimate
The blessing of a loving heart

Never underestimate
The kindness in your heart

Never underestimate
The goodness in your heart

Hearts must be opened!
Hearts must be lived!

Hearts must always shine!
In a glorious way!

Be receptive
When you get your wake-up call
To open your heart!

The energetic realm
Is there to help you
To open your heart!

When we shake you up…
Please let us in
And allow us to do our work

Surrender to the process
Be aware of the process
Reflect on yourself

All in order to meet yourself
Your beloved heart
With the beloved soul in it

Acceptance!
Surrender!
Be receptive!

Love, Irmgard


JE GELIEFDE HART

Je hart
Is je lieve hart
Jouw lieveling

Onderschat nooit
De vreugde van een open hart

Onderschat nooit
De zegening van een liefhebbend hart

Onderschat nooit
De vriendelijkheid in je hart

Onderschat nooit
De goedheid in je hart

Harten moeten worden geopend!
Harten moeten geleefd worden!

Harten moeten altijd schijnen!
Op een glorieuze manier!

Wees ontvankelijk
Wanneer je jouw wake-up call krijgt
Om je hart te openen!

Het energetische rijk
Is er om je te helpen
Om je hart te openen!

Wanneer we je wakker schudden …
Laat ons alsjeblieft binnen
En sta ons toe om ons werk te doen

Geef je over aan het proces
Wees je bewust van het proces
Denk na over jezelf

Allemaal om jezelf te ontmoeten
Je geliefde hart
Met de geliefde ziel erin

Aanvaarding!
Overgave!
Wees ontvankelijk!

Liefs, Irmgard