In the remembrance of your being (Celeste) – In de herinnering van je wezen (Celeste)

I am a soul
I have a mission
I went from the earthly dust
Into the energetical realm
Of the light beings

I do not feel
I am not aware
As my awareness died
With my earthly adaption
I ‘sense’ energetically

You can feel me
I ‘sense’ your vibrations
Your frequency is my lead
To guide you
As your guide

We do not know hierarchy here
We are all equal. We are all ‘the same’
What distinguishes us
Is our frequency we resonate on
The amount of Light and Love in my soul

I have a task to guide you
As we almost all have a task
In the spirit world
Or in your dimension
I chose to go back

We are able to choose
You assigned to a task
But mostly you get a task
They, the spirit ’leaders’
Can give you one

It is up to us
Once you have a task
There is no way back!
You have to complete your task
As all is written down in the blueprints of the souls

I am your guide
We are both ‘happy’ with each other
We ‘meet’ daily
As I accompany you
Wherever you go

I learn from you, you learn from me
We have nice chats
I advise you
And remind you to your silence
As you have to focus often

I make you aware of your inner stillness
But also to maintain your focus
Longer and longer
But also I am responsible
For your spiritual wisdom

I guide you all the time
Mostly you won’t recognize
My whisperings
As they are often implemented
Directly from my energy source into your soul

At night when your soul travels
To the spirit realm
We share wisdom, knowledge and trust
Because you have to trust our dimension
That is the basis to work with you

My task is never completed
As long as your adaption is lively on earth
I stay with you during your life time
We are energetically connected
In streams of the wondering world of spirits

I embrace you ‘dear task’
You earthly soul
You embrace me
You tell me that often
We are lucky to have each other…

Love, Irmgard


IN DE HERINNERING VAN JE WEZEN – Celeste

Ik ben een ziel
Ik heb een missie
Ik ging van het aardse stof
Naar het energetische rijk
Van de lichtwezens

Ik voel niet
Ik ben niet bewust
Toen mijn bewustzijn
Met mijn aardse aanpassing stierf
Ik voel ‘energetisch’

Je kunt me voelen
Ik ‘voel’ je trillingen
Jouw frequentie is mijn leidraad
Om je te begeleiden
Als jouw gids

We kennen hier geen hiërarchie
We zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal ‘hetzelfde’
Wat ons onderscheidt
Is onze frequentie waar we op resoneren
De hoeveelheid Licht en Liefde in mijn ziel

Ik moet je begeleiden
Omdat we bijna allemaal een taak hebben
In de geestenwereld
Of in jouw dimensie
Ik koos ervoor om terug te gaan

We kunnen kiezen
Een taak toegewezen te krijgen
Maar meestal krijg je een taak
Zij, de geest ‘leiders’
Kunnen je er een geven

Het is aan ons
Als je eenmaal een taak hebt
Is er geen weg terug!
Je moet je taak voltooien
Omdat alles is opgetekend in de blauwdrukken van de zielen

Ik ben je gids
We zijn allebei ‘blij’ met elkaar
We ontmoeten elkaar dagelijks
Terwijl ik vergezel
Waarheen je ook gaat

Ik leer van je, je leert van mij
We hebben leuke gesprekken
Ik adviseer jou
En herinner je aan jouw stilte
Omdat je je vaak moet concentreren

Ik maak je bewust van je innerlijke stilte
Maar ook om je focus te behouden
Langer en langer
Maar ik ben ook verantwoordelijk
Voor je spirituele wijsheid

Ik begeleid je de hele tijd
Meestal zul je het niet herkennen
Mijn gefluister
Omdat ze vaak worden geïmplementeerd
Rechtstreeks vanuit mijn energiebron in je ziel

’s Nachts wanneer je ziel reist
Naar het geestenrijk
Delen we wijsheid, kennis en vertrouwen
Omdat je onze dimensie moet vertrouwen
Dat is de basis om met jou te werken

Mijn taak is nooit voltooid
Zolang je aanpassing op aarde levend is
Ik blijf tijdens je leven bij je
We zijn energetisch verbonden
In stromen van de wondere wereld van geesten

Ik omhels je ‘lieve taak’
Jij aardse ziel
Je omhelst me
Dat zeg je me vaak
We hebben geluk dat we elkaar hebben …

Liefs, Irmgard