To the path of happiness – Naar het pad van geluk

Never stand alone
In your sorrows and your grief
We are all connected
You are all connected
Let yourself be comforted
By the one(s) you Love
Don’t hold yourself back anymore
Take that arm to comfort you

Not only your loved ones
Want to help
But also we, light beings
From the spiritual realm
With our big feather wings
Want to wrap our arms around you
To hush you and to cherish
Your being

Don’t cry anymore
Life will be great!
Life will be happy!
As happiness is our goal
Is your goal
It is all written down in your imprint
The blueprint of your soul
Be aware of that, dear child

Stop crying!
Stop feeling awful!
Or maybe depressed
Your path is cleared now!
Feel the openness
The space in your inner being
The energy flows
As soon as you wiped all your tears away

You are never alone anymore!
You found someone who understand you
Completely from soul to soul
Do not hesitate to live this Love!
As this Love, deep deep soul Love
Has to be lived
In the here and the now
Let your arms be filled with LOVE

Stop crying! At once!
See the path. See you loving path
Of tenderness, of sweetness
And understanding
Share your wisdom
Share your uniqueness
Share your souls
Reunite them into the dust
Let us take care of you (both)

It is enough now! Don’t weep anymore!
Don’t feel sorry for yourself!!!
The path is cleared
Blockades are faded away
You’re healed on a deeper layer
To make room for new experiences
To fill your soul, to feed your soul
With LOVE

As a highly lightening beacon
For others
Your soul desperately need
Some nurturing too!
Not only your soul as we must say
It is time to open up!
It is time to make the decision!
What is best for your soul
To let it blossom and flourish

Self-pity is never the answer!
Never the answer to pain
To bitterness. To grief and sorrows
LOVE is the medicine to heal
It all starts with self-Love
That is the basis to heal yourself
Surrender to yourself and your loving path
Make an effort and move on to the path of happiness!

We are there to help you. Your Love is there to help you!
You never, ever have to do this alone anymore!
We all, we both, wrap our arms around you…

Zadkiël

Love, Irmgard


NAAR HET PAD VAN GELUK

Sta nooit alleen
In je droefheid en je verdriet
We zijn allemaal verbonden
Jullie zijn allemaal verbonden
Laat jezelf troosten
Bij die ene (degenen) die je liefhebt
Houd jezelf niet meer tegen
Neem die arm om je te troosten

Niet alleen je geliefden
Willen helpen
Maar ook wij, lichtwezens
Van het spirituele rijk
Met onze grote veren vleugels
Willen onze armen om je heen slaan
Om je stil te houden en te koesteren
Je wezen

Huil niet meer
Het leven zal geweldig zijn!
Het leven zal gelukkig zijn!
Zoals geluk ons doel is
Is jouw doel
Het staat allemaal opgeschreven in je afdruk
De blauwdruk van je ziel
Wees je daar bewust van, lief kind

Stop met huilen!
Stop met je vreselijk te voelen!
Of misschien depressief
Je pad is nu vrijgemaakt
Voel de openheid
De ruimte in je innerlijke wezen
De energie stroomt
Zodra je al je tranen weg veegde

Je bent nooit meer alleen!
Je hebt iemand gevonden die je begrijpt!
Helemaal van ziel tot ziel
Aarzel niet om deze Liefde te leven!
Omdat deze Liefde, diepe diepe zielsliefde
Moet geleefd worden
In het hier en nu
Laat je armen gevuld zijn met LIEFDE

Stop met huilen! Onmiddelijk!
Zie het pad. Zie je liefhebbend pad
Van tederheid, van lieftalligheid
En begrip
Deel je wijsheid
Deel jouw uniciteit
Deel je zielen
Herenig hen in het stof
Laten we voor je zorgen (beide)

Het is nu genoeg! Huil niet meer!
Heb geen medelijden met jezelf!!!
Het pad is gewist
Blokkades zijn vervaagd
Je bent genezen op een diepere laag
Om ruimte te maken voor nieuwe ervaringen
Om je ziel te vullen, om je ziel te voeden
Met Liefde

Als een zeer lichtgevend baken
Voor anderen
Heeft je ziel het hard nodig
Enige koestering ook
Niet alleen je ziel zoals we moeten zeggen
Het is tijd om te openen!
Het is tijd om de beslissing te nemen!
Wat het beste voor je ziel is
Om het te laten bloeien en gedijen

Zelfmedelijden is nooit het antwoord!
Nooit het antwoord op pijn
Tot bitterheid. Tot verdriet en droefheid
LIEFDE is het medicijn om te genezen!
Het begint allemaal met zelfliefde
Dat is de basis om jezelf te genezen
Geef jezelf aan je liefdevolle pad over
Doe een inspanning en ga verder op het pad van geluk!

Wij zijn er om je te helpen. Je Liefde is er om je te helpen!
Je hoeft dit nooit meer alleen te doen!
We allemaal, wij beiden, wikkelen onze armen om je heen …

Zadkiël

Liefs, Irmgard