You are an infinite being of Light – Je bent een oneindig wezen van Licht

Be sparkling
Be radiant
Be shining
Be illuminating
Be immaculate

Shine that inner being
Blossom that inner being
Live that inner being
Play that inner being
Unfold that inner being

Shine!
Live!
Sparkle!
Unfold!
Be aware!

Sow your seeds of love
Sow your talents
Sow your uniqueness
Sow your flourishing inside
Sow sparkles of Light

The greatest gift
Are you!
The greatest gift
Is inside you!
The greatest gift
Is called your soul!

The greatest gift
You can give yourself
Is to listen to your being
To reflect on yourself
And see what is hidden inside

To unfold yourself
You must know who you are
You must be aware of yourself
You must be adaptive to the universe
You must accept our guidance

Line up with yourself!
Align up with the universe!
Align up with our dimension!
Align up with the truth inside you!
And we are there to help you (on your path)…

Love, Irmgard


JE BENT EEN ONEINDIG WEZEN VAN LICHT

Wees sprankelend
Wees stralend
Schijn
Wees verlichtend
Wees onberispelijk

Schijn dat innerlijke wezen
Laat dat innerlijke wezen bloeien
Leef dat innerlijke wezen
Speel dat innerlijke wezen
Ontvouw dat innerlijke wezen

Schijn!
Leef!
Fonkel!
Ontvouw!
Ben bewust!

Zaai je zaden van Liefde
Zaai je talenten
Zaai je uniciteit
Zaai je bloeiende wezen
Zaai glinsteringen van Licht

Het beste talent
Ben jij!
Het beste talent
Is in jou!
Het beste talent
Word je ziel genoemd!

Het beste cadeau
Je jezelf kunt geven
Is luisteren naar je wezen
Om over jezelf na te denken
En zie wat er binnenin verborgen zit

Om jezelf te ontvouwen
Moet je weten wie je bent
Moet je bewust zijn van jezelf
Moet je je aanpassen aan het universum
Moet je onze begeleiding accepteren

Kom op één lijn met jezelf!
Kom op één lijn met het universum!
Richt je op onze dimensie!
Richt je op de waarheid in jezelf!
En we zijn er om je te helpen (op jouw pad) …

Liefs, Irmgard