Bullseye – In de roos

Bullseye

Life is like playing darts
You can reach the middle or not
You have the play board, the play ground
Familiar to what you know
And everything inside is called the comfort zone
When your life is centered in the playing ground
You use to know
And you decide, whatever happens
Whatever the chances, the seductions
The universe ‘throws’ at you. We give you
To stick on your comfort board
That is your decision!

Do you fear or don’t you?
Do you lose chances or don’t you?
Does anxiety takes it over? Tell us
It is up to you!
Does your dart board hold you so tight
You stick to your bullseye
The familiar center of your living
Or do you face your fears?
What is your decision?
Does the pain of the past limit you
To make a decision?
A decision what might affect your happiness?

Why are you so afraid?
What are you afraid for?
To leave your comfort zone will brighten your life!
We know that for sure!
Especially when Love is around
Especially when there are chances to live your talents
More and the more
The unique gifts of the universe
Especially when life will be so much better
For you, lonely soul into the dust
Will you be able to leave your comfort zone?
To fulfill your dreams?

A dream is a dream!
Dreams of Love!
Dreams of living your unique gifts!
Dreams of living your highest potential!
Dreams of your contribution to the greater good!
Dreams of reaching more people with your gifts!
Dreams of connection in Love to reunite purposes of the souls!
Dreams of unification to make your work field more radiant!
Dreams of giving your Love and Light to a greater public!
There are so much dreams to make true…

Love, Irmgard


IN DE ROOS

Het leven is als het spelen van darts
Je kunt het midden bereiken of niet
Je hebt het speelbord, de speelplaats
Bekend met wat je weet
En alles binnenin wordt de comfortzone genoemd
Wanneer je leven in het speelveld gecentreerd is
Je gebruikt om het te weten
En je beslist, wat er ook gebeurt
Wat de kansen ook zijn, de verleidingen
Het universum naar jou ‘gooit’. We je geven
Om op je comfortbord te plakken
Dat is jouw beslissing!

Ben je bang of niet?
Verlies je kansen of niet?
Neemt de angst het over? Vertel ons
Het is aan jou!
Houd je dartbord je zo stevig vast?
Je houdt je vast aan je roos
Het vertrouwde centrum van je leven
Of zie je je angsten onder ogen?
Wat is jouw besluit?
Beperkt de pijn van het verleden je
Om een ​​besluit te nemen?
Een beslissing wat je geluk zou kunnen beïnvloeden?

Waarom ben je zo bang?
Waar ben je bang voor?
Als je jouw comfortzone wilt verlaten, word je leven vrolijker!
Dat weten we zeker!
Vooral als Liefde in de buurt is
Vooral als er kansen zijn om je talenten te leven
Meer en meer
De unieke geschenken van het universum
Vooral als het leven zoveel beter zal zijn
Voor jou, eenzame ziel in het stof
Kun je je comfortzone verlaten?
Om je dromen te vervullen?

Een droom is een droom!
Dromen van Liefde!
Dromen om je unieke talenten te leven!
Dromen om je hoogste potentieel te leven!
Dromen van jouw bijdrage aan het grotere goed!
Dromen om meer mensen te bereiken met je talenten!
Dromen van verbinding in Liefde om doelen van de zielen te herenigen!
Dromen van eenwording om je werkveld stralender te maken!
Dromen om je Liefde en Licht aan een groter publiek te geven!
Er zijn zoveel dromen om waar te maken …

Liefs, Irmgard