Claim your worthiness – Claim je waardigheid

Make yourself always a priority!
Never be someone’s second best!
Don’t put yourself on a different level
On the sideline
Or make your yourself invisible

You are so worthy to be someone’s first choice
Never ever let you be treated
As you’re not good enough!
You, with your unique soul
You are special too!

When you hesitate
Whether you get enough attention
Whether you are respected
Whether you deserve more
Than you have been offered

Don’t miss the chance
To step up for yourself
And tell how you feel
Instantly. In the moment
By the heart and the soul

Say, I am not respected
Say, you make me feel I am not worthy
Say, you give me the feeling
That I am second best
Say, you give me the feeling I am not special

Make your move to tell
Notice them!
Make yourself respected
And so worthy
Everybody needs to see you as a soul!

Don’t make yourself invisible anymore
Step into the Light
Make yourself priority
Not with ego, with arrogance
That is not what we mean

We mean that you step forward
And claim your space on earth
Claim your worthiness
Claim your unicity
In the energetical space on earth what is yours

Never ever let yourself be treated
Less than you want
Less than you deserve, seen in Love
Less than you expect, seen in the Light
Make sure that you can bloom!

Don’t stick in an environment
What makes your soul sick
What is not good enough for you
What makes you small and rather anxious
What has such a huge impact on your being
That you can’t flourish, you can’t bloom!

Be! BE and BE alive!!!
In the most suitable setting
In the most respected environment
Don’t take for less! Don’t fear (anymore)!
Step up for your soul, being and adaption!

Love, Irmgard


CLAIM JE WAARDIGHEID

Maak jezelf altijd een prioriteit!
Ben nooit de tweede beste van iemand!
Zet jezelf niet op een ander niveau
Aan de zijlijn
Of je maakt jezelf onzichtbaar

Je bent zo waardig iemands eerste keuze te zijn
Laat je nooit behandeld worden
Omdat je niet goed genoeg bent!
Jij, met jouw unieke ziel
Jij bent ook speciaal!

Als je aarzelt
Of je genoeg aandacht krijgt
Of je gerespecteerd bent
Of je meer verdient
Dan je is aangeboden

Mis deze kans niet
Om voor jezelf op te komen
En vertel hoe jij je voelt
Direct. In het moment
Door het hart en de ziel

Zeg, ik word niet gerespecteerd
Zeg, dat je geeft me het gevoel dat ik het niet waard ben
Zeg, je geeft me het gevoel
Dat ik de op één na beste ben
Zeg, je geeft me het gevoel dat ik niet speciaal ben

Maak je zet om te vertellen
Geef hen kennis!
Maak jezelf gerespecteerd
En zo waardig
Iedereen moet je als een ziel zien!

Maak jezelf niet meer onzichtbaar
Stap het Licht in
Maak jezelf prioriteit
Niet met ego, met arrogantie
Dat is niet wat we bedoelen

We bedoelen dat je naar voren stapt
En je ruimte op aarde claimt
Claim jouw waardigheid
Claim jouw uniciteit
In de energetische ruimte op aarde die van jou is

Laat jezelf nooit behandelen
Minder dan je wilt
Minder dan je verdient, gezien in Liefde
Minder dan je verwacht, gezien in het Licht
Zorg dat je kunt bloeien!

Blijf niet in een omgeving hangen
Wat je ziel ziek maakt
Wat niet goed genoeg voor jou is
Wat je klein en nogal angstig maakt
Wat zo’n enorme impact op je wezen heeft
Dat je niet kunt gedijen, je niet kunt bloeien!

Ben! WEES en leef !!!
In de meest geschikte setting
In de meest gerespecteerde omgeving
Ga niet voor minder! Wees niet bang (meer)!
Kom voor je ziel, zijn en aanpassing op!

Liefs, Irmgard