Share your wisdom – Deel je wijsheid

Share your inner wisdom
As wisdom, your library
Your inner richness
Has to be shared

Your knowledge is so huge
You lived many lives
Harsh lives
There was often no mercy

The pain is anchored
Deep in your soul
We are aware of that
And you know that too

All that lives were necessary
Necessary to serve
To make you a being of Light
To make you a being of Love

With such great richness
In the inner being, the soul
That you are now
In the present can serve

Serve to others
Serve to the greater good
Serve your abilities, talents
To the wholeness of the universe

We are there to help to share
We surround you with many light beings
You acquaintanced with many of them
But it is slice what we showed you

You know that. You feel that
You are aware of this
It doesn’t make sense to you
Into the dust, out the dust

We are all equal
You treat us all equal
You treat us like human beings
And we like that a lot. We like to work with you

You are never too arrogant
For a nice chat form soul to soul
But you have to save your energy
Because you know you are in charge, but often forget that

We want you to share your inner wisdom
Reunite your wisdom with others
Unify with another soul into the dust
To share. And to participate the greater good

You are on the right track
You are on your way, girl!
Keep on going! Just follow our leads!
And our guidance and you will reach the point
We want you to be

Keep on doing what you do
Unify! Reunite with that other mediamic soul
And share both your wisdom, your uniqueness
With the greater good

Share those flowers of Love!
Spread that inner Lights!
Be as we both want you to be
Loving servants of our beloved universe!

Love, Irmgard


DEEL JE WIJSHEID

Deel je innerlijke wijsheid
Omdat wijsheid, je bibliotheek
Je innerlijke rijkdom
Moet worden gedeeld

Je kennis is zo groot
Je hebt veel levens geleefd
Harde levens
Er was vaak geen genade

De pijn is verankerd
Diep in je ziel
Daar zijn we ons van bewust
En jij weet dat ook

Alle levens waren nodig
Noodzakelijk om te dienen
Om je een wezen van Licht te maken
Om je een wezen van liefde te maken

Met zo’n grote rijkdom
In het innerlijke wezen, de ziel
Dat je nu bent
In het heden kan dienen

Dien anderen
Dien ten goede
Serveer je vaardigheden, talenten
Aan de heelheid van het universum

Wij zijn er om te helpen delen
We omringen je met veel lichtwezens
Je hebt met veel van hen samengewerkt
Maar het is een beetje wat we je hebben laten zien

Dat weet je. Dat voel je
Je bent hiervan op de hoogte
Het maakt voor jou niet uit
In het stof, uit het stof

We zijn allemaal gelijk
Je behandelt ons allemaal gelijk
Je behandelt ons als menselijke wezens
En dat vinden we erg leuk
Wij willen graag met je samenwerken

Je bent nooit te arrogant
Voor een leuke babbel van ziel tot ziel
Maar je moet je energie sparen
Omdat je weet dat je de leiding hebt
Maar dat vergeet je vaak

We willen dat je je innerlijke wijsheid deelt
Herenig jouw wijsheid met anderen
Verenig met een andere ziel in de stof
Om te delen. En om deel te nemen aan het grotere goed

Je bent op de goede weg
Je bent op weg, meisje!
Ga door! Volg gewoon onze aanwijzingen
En onze begeleiding en je zult het punt bereiken
Dat we willen dat je bent

Blijf doen wat je doet
Verenig! Verenig je met die andere mediamieke ziel
En deel zowel je wijsheid, je eigenheid
Met het grotere goed

Deel die bloemen van Liefde!
Verspreid dat innerlijke Licht!
Wees zoals we beiden willen dat je bent
Liefhebbende dienaren van ons geliefde universum

Liefs, Irmgard