Your chance on happiness – Jouw kans op geluk

Life is also about playing
Having fun
Seeking for happiness
Being around people you Love!

Life isn’t about working alone
Even when you love what you do
Life is all about playfulness
To make your inner being, your soul, happy

Your souls happiness
Is our dedicated task
We give you guidance
To live your soul

Listen carefully. Always as we say
Because our guidance, our leads
Also concern your well-being
The joyfulness and happiness of your soul!

Do happy things what make you laugh, give you fun
Try new things to discover your playfulness
See life, besides a learning school to evolve your soul
As a playground to be happy too!!!

Never hesitate to take a chance on happiness
Because life goes on. Time expires. Tic tac
Now is always the moment!!! To live! To be! To play!
But most of all to be happy!!!

Don’t wait for the right moment to seek for joy
For happiness, laughter, fun or even Love
Maybe there is no right moment
As moments to be are always in the present. In the now

Universally seen when you feel it is okay
To play, to be happy, to LOVE
Do it! Make the step! Take the chance! LIVE IT!
As moments pass by like a wink of an eye…

Don’t wait too long as waiting never exists
Be aware of that
The right moment is always now!
Live your life in the present and not in the future!

Love, Irmgard


Het leven gaat ook over spelen
Plezier hebben
Zoeken naar geluk
Om bij mensen te zijn waarvan je houdt!

Het leven gaat niet alleen over werken
Zelfs als je houdt van wat je doet
In het leven draait alles om speelsheid
Om je innerlijke wezen, je ziel, gelukkig te maken

Je zielen geluk
Is onze toegewijde taak
We geven je begeleiding
Om je ziel te leven

Luister goed. Altijd zoals we zeggen
Omdat onze begeleiding, onze aanwijzingen
Ook betrekking hebben op jouw welzijn
De vreugde en het geluk van je ziel!

Doe gelukkige dingen waar je om moet lachen, je plezier geven
Probeer nieuwe dingen om je speelsheid te ontdekken
Zie het leven, naast een leerschool om je ziel te evolueren
Als een speeltuin om ook gelukkig te zijn!!!

Aarzel nooit een kans op geluk te nemen
Omdat het leven doorgaat. De tijd loopt af. Tic tac
Nu is altijd het moment !!! Leef! Wees! Speel!
Maar vooral om blij te zijn!!!

Wacht niet op het juiste moment om vreugde te zoeken
Voor geluk, lachen, plezier of zelfs Liefde
Misschien is er geen juist moment
Omdat momenten om te zijn altijd in het heden zijn. In het nu

Universeel gezien als je vindt dat het goed is
Om te spelen, om gelukkig te zijn, om LIEF te hebben
Doe het! Maak de stap! Grijp die kans! LEEF HET!
Omdat momenten voorbijgaan als een oogwenk …

Wacht niet te lang want wachten bestaat nooit!
Wees daar bewust van
Het juiste moment is altijd nu!
Leef je leven in het heden en niet in de toekomst!

Liefs, Irmgard