20180918_163724 (2)

Spread LOVE – Verspreid de LIEFDE

Sing, dance and live!
Breath, be and live!
Nourish, bloom and flourish!
Live as you never lived before!
Be as happy as you can!
Love as you never loved before!

Life is ending
Life must be lived
Hand over your sorrows to us
Make the best of your life
And live it like you want to live it
Live your goals. Live your dreams

Never look backwards, to the past
That is gone. Passed by in time
Look ahead, see your glorious path
The path of the soul
The path we want you to walk on
Surrender en walk firmly your way

Surrender to goodness
Be good. Be kind. Be nice
We ask not too much
We only ask you politely
To live yourself! To be you!
The happy you who is able to flourish

We often say the same
But your happiness
Your loving soul is our goal
That you live it fully
It’s greatest potential
Be a happy being! Be a kind being!

Spread your LOVE everywhere
Spread your kindness everywhere
Spread your compassion everywhere
Spread you helpfulness everywhere
Spread your talents in LOVE
Sow, reap and harvest!

Love, Irmgard


VERSPREID JE LIEFDE

Zing, dans en leef!
Adem, wees en leef!
Voed, bloei en gedij!
Leef zoals je nog nooit eerder hebt geleefd!
Wees zo blij als je kan!
Heb lief zoals je nog nooit hebt lief gehad!

Het leven is eindigend
Het leven moet geleefd worden
Geef je verdriet over aan ons
Haal het beste uit je leven
En leef het alsof je het wilt leven
Leef je doelen na. Leef je dromen

Kijk nooit achteruit, naar het verleden
Dat is verdwenen. Voorbijgegaan in de tijd
Kijk vooruit, zie je glorieuze pad
Het pad van de ziel
Het pad waarop we willen dat je verder loopt
Geef je over en loop stevig je weg op

Geef je over aan goedheid
Wees goed. Wees aardig. Wees lief
We vragen niet te veel
We vragen je alleen beleefd
Om jezelf te leven! Om jou te zijn!
De gelukkige jij die in staat is om te bloeien

We zeggen vaak hetzelfde
Maar je geluk
Je liefhebbende ziel is ons doel
Dat je het volledig leeft
Het grootste potentieel
Wees een gelukkig wezen! Wees een vriendelijk wezen!

Verspreid je LIEFDE overal
Verspreid je vriendelijkheid overal
Verspreid je compassie overal
Verspreid je overal behulpzaamheid
Verspreid je talenten in LIEFDE
Zaai, maai en oogst!

Liefde, Irmgard